W ramach współpracy serwisowej zapewniamy naszym klientom:

 • Bezpłatny przegląd „ZEROWY” – inwentaryzacja urządzeń, które mają być objęte opieką serwisową wraz z opisem ich stanu technicznego w dniu przeglądu,
 • Zgraną i fachową kadrę, posiadającą wymagane uprawnienia oraz autoryzacje takich firm jak: FUJITSU, DAIKIN, MITSUBISHI, LG, VBW, VTS, BELIMO i wiele innych,
 • Szybki czas reakcji na terenie DOLNEGO ŚLĄSKA, istnieje możliwość pracy w niedziele, święta, godziny nocne.

Serwis klimatyzacji

 • okresowe przeglądy urządzeń wentylacyjnych – gwarancyjne i pogwarancyjne
 • sprawdzanie szczelności układów freonowych
 • rozruch i regulacja systemów VRV i VRF
 • rozruch i regulacja układów wody lodowej
 • prowadzenie dokumentacji urządzeń zawierających czynnik kontrolowany, zgodnie z ustawą „ozonową”

Serwis wentylacji

 • okresowe przeglądy urządzeń wentylacyjnych – gwarancyjne i pogwarancyjne
 • dostawa i wymiana filtrów powietrza (kieszeniowe, kasetowe, workowe, węgiel aktywny, filtry do lakierni, filtry absolutne)
 • dostawa i naprawa nagrzewnic wodnych
 • dostawa i wymiana nagrzewnic elektrycznych
 • naprawa i wymiana nagrzewnic wodnych oraz elektrycznych
 • naprawa central wentylacyjnych, aparatów grzewczo – wentylacyjnych, wentylatorów
 • pomiary skuteczności instalacji wentylacji
 • pomiary głośności instalacji wentylacji
 • pomiary szczelności instalacji wentylacji
 • regulacja układów wentylacyjnych

Serwis automatyki

 • okresowe pryeglądy układów automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji – gwarancyjne i pogwarancyjne
 • pomiary elektryczne
 • naprawa układów automatyki
 • montaż układów automatycznego sterowania układami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi

Pomiary

 • pomiary skuteczności wentylacji
 • pomiary głośności wentylacji i klamtyzacji
 • pomiary elektryczne
 • pomiary szczelności instalacji wentylacji

Usługi przed realizacją

Przed przystąpieniem do realizacji, naszym klientom zapewniamy:

 • Doradztwo techniczne
 • wykonanie koncepcji potrzebnych instalacji
 • wykonanie dokumentacji projektowej podanie
 • dokładnych kosztów i terminu realizacji inwestycji