Aklima DKT

Biura do wynajęcia

Serwis wentylacji

 • okresowe przeglądy urządzeń wentylacyjnych - gwarancyjne i pogwarancyjne
 • dostawa i wymiana filtr w powietrza (kieszeniowe, kasetowe, workowe, węgiel aktywny, filtry do lakierni, filtry absolutne)
 • dostawa i naprawa nagrzewnic wodnych
 • dostawa i wymiana nagrzewnic elektrycznych
 • naprawa i wymiana nagrzewnic wodnych oraz elektrycznych
 • naprawa central wentylacyjnych, aparat w grzewczo – wentylacyjnych, wentylator w
 • pomiary skuteczności instalacji wentylacji
 • pomiary głośności instalacji wentylacji
 • pomiary szczelności instalacji wentylacji
 • regulacja układ w wentylacyjnych

Serwis klimatyzacji

 • okresowe przeglądy urządzeń wentylacyjnych - gwarancyjne i pogwarancyjne
 • sprawdzanie szczelności układ w freonowych
 • rozruch i regulacja system w VRV i VRF
 • rozruch i regulacja układ w wody lodowej
 • prowadzenie dokumentacji urządzeń zawierających czynnik kontrolowany, zgodnie z ustawą ozonową

Serwis automatyki

 • okresowe przeglądy układ w automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji - gwarancyjne i pogwarancyjne
 • pomiary elektryczne
 • naprawa układ w automatyki
 • montaż układ w automatycznego sterowania układami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi

Pomiary

 • pomiary skuteczności wentylacji
 • pomiary głośności wentylacji i klimatyzacji
 • pomiary elektryczne

Zaufali nam: